Az Árkáddal szemben | Tel.: +36 (62) 426 433
szte
Csillag Autósiskola Csillag Autósiskola Csillag Autósiskola
Csillag Autósiskola cím
csillagautosiskola.hu
Tájékoztató

Fogyasztóvédelmi mutatószámaink
2017. II. negyedév (Frissítés dátuma: 2017.08.02.) 
ÁKO 
(B): 205,33%;
VSM (B): Elm: 59,4% Forg.: 37,78%
VSm
(A1,A2,A): Elm: 90% 
KK: 201.100 Ft.

TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPZŐ SZERVÜNK ADATAI:

CSILLAG Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 6722 Szeged, Gutenberg u. 29.
Telefonszáma: (62) 426-433
Honlap: www.csillagautosiskola.hu
E-mail: info@csillagautosiskola.hu

HIVATALOS CÉGADATAINK:

 • Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
 • Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-000395/1990
 • Adószám: 10403521-2-06
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0160-05
 • NKH Képzési Engedélyszám: DA/EL/301/4/2008
 • Bank: OTP Rt. Szeged, számlaszám: 11735005-20433880

ISKOLAVEZETŐ NEVE: Pataki Bálint István (Tel.: +36 20 973 4190, email: info@csillagautosiskola.hu)

AZ ÜGYFÉLFOGADÓ CÍME:
6722 Szeged, Gutenberg u. 29.
telefonszáma: (62) 426-433.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK NYITVATARTÁSA:
Hétfő: 9.00 - 16.45
Kedd: 9.00 - 16.45
Szerda: 9.00 - 16.45
Csütörtök: 9.00 - 16.45
Péntek: 9.00 - 16.45
Szombat: 9.00 - 11.
Vasárnap: zárva vagyunk

A TELEPHELYEK CÍME:

Tanterem: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Tanpálya: SEVER parkoló
 

Felügyeleti szervünk:

Csm-i Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Szeged Kereskedő-köz 3-5 sz. Telefon: 62/551-520

www.csmkh.hu, E-mail: vezeto-csongrad@nkh.gov.hu


Felügyeleti és engedélyező szervünk:

NKH Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel.: +36 1 814 1881

E-mail: kepzesvizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

Kérjük, hogy az alábbi információkat figyelmesen olvassa el és bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy az iskolavezetőhöz!

1. A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA

 • A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek az adott kategóriára a megfelelő életkor, személyigazolvány, lakcímkártya esetleges vezetői engedély.

  A beiskolázáshoz nem szükséges az „Orvosi Alkalmasság”-ról szóló igazolást a képzőszervnél leadni (kiv. E-learninges képzés). Ez az elméleti vizsgára való kiírás feltétele. Ennek hiányában a tanuló nem írható ki vizsgára.

  Az alapfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítvány bemutatása szintén nem feltétele a tanfolyamra való jelentkezésnek. Ez a „VIZSGAIGAZOLÁS” kiadásának a feltétele.

  A tanuló az elméleti tanfolyam első előadásának a dátumától számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti vizsgára és max. 12 hónapon belül kell sikeres vizsgát tenni. Ezen feltételek nem teljesülése esetén a tanfolyamot meg kell ismételni. A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.
   
 • Nyomtatványok kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapot adunk át. A jelentkezési lapon csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni olvashatóan.  A megfelelő helyeken saját kezűleg kell aláírni. A „Képzési Szerződés”-t kiskorú ügyfél esetén a szülőnek v. gondviselőnek is alá kell írni. Az igazolványban szereplő adatokat  kérjük pontosan beírni szíveskedjenek!
   
 • Jelentkezéskor személyi igazolvány, lakcímkártya, és ha van vezetői engedély, akkor ezeknek a bemutatása szükséges (Jelezni kell, ha járművezetéstől eltiltási szankció alatt áll, vagy állt!). Nem magyar állampolgároknál kártya formátumú tartózkodási engedély vagy útlevél szükséges.
   
 • Tandíjbefizetés: készpénzzel, vagy bankkártyával kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges, valamint banki utalást is elfogadunk (előre utalást követően tudjuk kiállítani a számlát), ebben az esetben kérjük a Közlemény rovatba a tanuló nevét, és a befizetés jogcímét (vizsgadíj, óradíj stb.) feltüntetni szíveskedjenek.
   
 • Vizsgadíj befizetése: az alap és pótvizsgákat iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet befizetni a fenti módokon. Az esetleges elméleti pótvizsgadíjat a Csm.-i Korm.Hiv. VIB-on, akár rögtön a sikertelen vizsga után, a következő vizsga időpontjának egyeztetésével kell rendezni. Cím: Szeged, Kereskedő köz. 3-5.

2. AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KATEGÓRIÁNKÉNT

 • Egészségi alkalmasság: Jelentkező az "AM" segédmotoros kerékpár kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a kategóriához szükséges előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni.
 • Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra, ill. a vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték.

3. A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT

 • Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort ("AM" 14 év, "A/1" 16 év, A2 18 év, "A korlátlan" 20 év (2 éves A2-vel), vagy 24 év és "B" 17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb és a rendeletben előírt kötelező tantermi oktatáson részt vett (E-learning kivételével). Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. Segédmotoros kerékpár (moped) vezetői járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható.
 • Iskolai végzettség: a vizsgaigazolás kiadásának a feltétele az alapfokú iskolai, vagy annál magasabb végzettség igazolása (kivéve AM kategória). Ez alól mentesül, aki saját jogon dr.-i fokozatot szerzett. Külföldi állampolgárok iskolai végzettség igazolására szóló eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (kivéve, ha adott formájában és tartalmában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy a három hónapnál nem régebbi magyarországi felsőoktatási intézmény által kiadott hivatalos hallgatói jogviszony igazolás.
 • Jogosítvány: A csökkentett óraszámú B/A1 kategóriás képzéshez érvényes „B”-kat. vezetői engedély szükséges.
 • Az összes anyagot, a nyilvántartó lapot, a jelentkezési lapot, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hitelesített másolatát és az orvosi igazolást az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A felkellékezett jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után szerződéskötésre kerül sor. Szintén itt kezdeményezheti - az igazoló okirat bemutatásával - tanfolyami felmentését.
 • Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit: az e pontban felsorolt anyagokat (kivéve isk.végz.ig.), a tan- és vizsgadíjat befizette, és sikeres házi vizsgát tett. A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes ez után tanfolyamot kell ismételni a folytatáshoz!
 • Nem magyar állampolgárnak a vezetői engedély kiadásához 6 hónapos itt tartózkodási engedély szükséges.
 • Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható, aki a kat.-ra előírt életkort elérte, az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte és a szükséges előírt km. távolságot levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le (kivéve „B” kategória).

4. A VIZSGAIGAZOLÁS, ÉS VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

A vizsgaigazolás és a vezetői engedély kiadásának feltételéül az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, az elsősegély vizsgalapot és az alapfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítványt bemutatta, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. Ezek teljesítését a vizsgabizottság a vizsgaigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállításával igazolja. Ezt a sikeres forgalmi vizsgát követően 3 munkanapon után kiadja.

5. MOTOROS VEZETŐI ENGEDÉLY KATEGÓRIÁK

A kategória
Œ

Az „AM”, az „A1” és az „A2” kategóriák típusmeghatározásain kívül eső motorkerékpárok, valamint azok a motoros triciklik, amelyek teljesítménye meghaladja a 15kW-ot.

24 éves kortól

A2 alkategória

Olyan motorkerékpárok, amelyeknek a teljesítménye nem haladja meg a 35kW-ot, teljesítmény/tömeg arányuk pedig a 0,2kW/kg-ot, és amelyeket nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át. Ezen kívül az „A1” alkategóriával vezethető járművek.

18 éves kortól

A1 alkategória

Olyan motorkerékpárok, amelyek hengerűrtartalma legfeljebb 125cm3, teljesítményük pedig legfeljebb 11kW. Továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye legfeljebb 15kW.

16 éves kortól

AM kategória

Olyan két- és három vagy akár négykerekű segédmotoros kerékpárok, amelyek legnagyobb tervezési sebessége maximum 45km/h, és hengerűrtartalma legfeljebb 50cm3.

14 éves kortól

Meglévő kategória

Megszerezhető kategória

Elméleti óraszámok

Gyakorlati óraszámok

Korhatár

Teljesítendő menettávolságok

KEZDŐ

Motoros vezetői engedély nélkül

A1

22 óra

16 óra

16 év

240 km

A2

22 óra

16 óra

18 év

240 km

A

22 óra

26 óra

24 év

390 km

MOTOROS TAPASZTALATTAL

A1 2 éven belül

A2

-

12 óra

18 év

180 km

A1 2 éven túl

A2

3 óra

8 óra

18 év

120 km

A1 2 éven belül

A

-

16 óra

24 év

240 km

A1 2 éven túl

A

3 óra

10 óra

24 év

150 km

A2 2 éven belül

A

-

12 óra

24 év

180 km

A2 2 éven túl

A

3 óra

8 óra

20 év

120 km

Ak 2 éven belül

A

-

12 óra

24 év

180 km

Ak 2 éven túl

A

3 óra

8 óra

24 áv

120 km

6. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 • Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, ill. tanfolyammentesen is megengedett. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet (vizsgadíj: 6.500 Ft). A Csongrád Megyei Vezetőség címe: Szeged Plaza Tel: +36 70 933 8045.
  Iskolánkban rendszeresen indítunk felkészítő tanfolyamot kedvezményes áron. Erre jelentkezni az ügyfélfogadóban lehet.
 • Nem kell eü-ből vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy "M" (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a Képzési Rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.

Ezek a következők:

 • Orvosi, fogorvosi, állatorvosi vagy gyógyszerész diploma
 • védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi-szakoktató, diplomás ápoló okl.-vagy képesítés
 • Közegészségügyi főiskola vagy egészségügyi szakközépiskola
 • A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló okiratot („K”és AM kategóriákat kivéve) legkésőbb a vizsgaigazolás kiadása előtt kell bemutatni. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságon mutatja be, az okirat számát a felügyelet ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

7. A TANULÓ ÁLTAL IGÉNYELT KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM TANTÁRGYAI, A KÉPZŐ SZERVÜNK ÁLTAL TARTOTT ÓRASZÁMOK, AZ ELMÉLETI TANÓRÁK IDŐTARTAMA

 1. "AM" elméleti tantárgyak és min. kötelező óraszámok:
Közlekedési ismeretek 12 óra
A járművezetés elmélete 4 óra
Vezetési gyakorlat 10 óra

 1. "A1", "A2" és "A" kategória elméleti tantárgyak és min. kötelező óraszámok
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
Közlekedési ismeretek 14 óra
A járművezetés elmélete 4 óra
Vezetési gyakorlat „A1” 16 óra
Vezetési gyakorlat „A 2” 16 óra
Vezetési gyakorlat „A” 26 óra
B/A1/125 3 elméleti óra és 2 gyakorlati óra

                                                                                                                                                       

 1. "B" kategória tantárgyak és min. kötelező óraszámok:

Közlekedési ismeretek

14 óra

A gépkocsivezetés elmélete

6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

2 óra

Összefoglaló gyakorlás és házi vizsga

10 óra

A gépkocsivezetés gyakorlata

29 óra + 1 forgalmi vizsgaóra

Az elméleti foglalkozás alkalmanként 4X45 percből és 10 perc szünetből, a gyakorlati óra 50 perc vezetésből + 10 perc szünetből áll.

8. JÁRMŰ-, ÉLETKORI-, OKTATÁSI- ÉS VIZSGÁZTATÁSI ELŐÍRÁSOK 2013. JANUÁR 19-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN

Mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól az a jelölt, aki:

 • „A2” alkategóriás vizsgához kettő évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és a sikeres elméleti vizsgát két éven belül tette le.
 • „A” kategóriás vizsgához – kettő évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

Gyakorlati vizsgára bocsátás akkor lehetséges, ha a kötelező óraszámokon túl a kategóriára előírt minimális menettávolságokat is teljesítette a tanuló. Ezek a következők:

AM kategória

100 km

10 óra

A1, A2 alkategóriák

240 km

16 óra

A1/B kategória

30 km

2 óra

A2 kategória (2 éven belüli A1-el)

180 km

12 óra

A2 kategória (2 éven túli A1-el)

120 km

8 óra

A kategória (AK-A2-VEL 2 éven belül)

180 km

12 óra

A kategória (AK-A2 két éven túl)

120 km

8 óra

A kategória (A1-2 éven belül)

240 km

16 óra

A kategória (A1-2 éven túl)

150 km

10 óra

A kategória (24 év, motoros előélet nélkül)

390 km

26 óra

B kategória

580 km

29 óra

A vizsgaigazoláson a kód vagy megfelelő szöveges bejegyzés jelzi, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgáit automata vagy manuálisan működtetett tengelykapcsoló, ill. sebváltós járművel teljesítette.

Az eredményes felkészüléshez az alábbi szakirodalmat ajánljuk:

"AM", "A/1", "A2." és "A" kategóriákhoz

->

A járművezetői vizsga tankönyve "A"

„B” kategóriához

->

KRESZ könyv Személygépkocsivezetők részére

Minden kategóriához

->

A járművezetői vizsga TESZT kérdéseinek gyűjteménye

Minden kategóriához

->

A járművezetői vizsga TESZT gyakorló CD

Az elméleti foglalkozások általában 16.00-tól - 19.30-ig tartanak. Tanterem: CSILLAG Oktatási Központ: Szeged, Gutenberg u. 25-27 (KÉSZ irodaház földszint). Az ügyfelek többségének kérésére az időpontban módosítás lehetséges. A tantermi oktatást számítógépes oktatóprogramok, projektor és más korszerű szemléltető eszközök segítik, és tapasztalt oktatók végzik. Természetesen a leghatékonyabb felkészülést az egyéni tanulás biztosítja, melyhez személyre szabott segítséget nyújtunk a konzultációk, azaz az előadások során. Az otthoni felkészülést nagymértékben elősegíti az irodánkban kapható - a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott- CD, amely oktató és vizsgáztató programjának köszönhetően tökéletes otthoni felkészülést biztosít. Előzetes bejelentkezés esetén ingyenes számítógépes gyakorlási lehetőséget biztosítunk ügyfélfogadónkban található számítógépes laborunkban.


Elméleti oktatásnál az alábbi beosztásra számítson és a következő ütemterv szerint készüljön fel a konzultációkra:

A tankönyvből

I.foglalkozás:

1-66. oldal

II.foglalkozás:

66 - 90. oldal

III.foglalkozás:

91-102. oldal

IV.foglalkozás:

102-130. oldal

V.foglalkozás:

131-182. oldal

VI.foglalkozás:

183-229. oldal

VII.foglalkozás: Összefoglalás, ismétlés, házivizsga konzultáció

9. A VIZSGAHELY CÍME

 • Elméleti vizsga helye:
  Szeged, Kereskedő köz 5. szám alatti földszinti tanterem. (64-es busszal, vagy 3-as villamossal közelíthető meg.)
 • Gyakorlati vizsga kiindulási helye:
  Szeged, Kereskedő köz 3. szám.
   

10. JÁRMŰHASZNÁLATI DÍJAK ÉS A VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK
Érvényes : 2017. január 1-től

sorszám

oktató neve

kategória

jármű típus

felszereltség, egyéb

óradíj

1

Fekete Csaba

AM

Aprilia Scarabeo 50

Automata, önindítós

4.200 HUF

A1

Yamaha CYGNUS

automata

4.200 HUF

A1

YAMAHA YBR 125

Önindítós

4.200 HUF

A2

SUZUKI GS 500

Önindítós

4.200 HUF

A

KAWASAKI ER6N

Önindítós

4.200 HUF


 

sorszám

oktató neve

kategória

jármű típus

felszereltség, egyéb

óradíj

1.

Absolon Róbert

B

OPEL ASTRA 1.4

Szervo, Klíma

3.790 HUF

2. Angyal Tibor B SUZUKI SWIFT ÚJ! Szervo, Klíma 3.790 HUF
3. Bálint Ildikó B SUZUKI BALENO ÚJ! Szervo, klíma 3.790 HUF

4.

Bán Róbert Rajmund

B

HYUNDAI i20

Szervo, Klíma

3.790 HUF

5.

Bozsik József

B

VW Golf Plus (diesel)

Szervo, Klíma

3.790 HUF

6.

Dobrossi Csaba

B

SKODA FABIA

Szervo, Klíma

3.790 HUF

7. Farkas Gábor B Suzuki Splash Szervo, klíma 3.790 HUF
8. Fekete Csaba B VW Polo Szervo, Klíma 3.790 HUF

9.

Gáspár Ferenc

B

SUZUKI Ignis

Szervo, Klíma

3.790 HUF

10.

Gáspár József

B

Fiat Grande Punto

Szervo, Klíma

3.790 HUF

11. Kalmár Krisztina B FORD FIESTA Szervo, klíma 3.790 HUF

12.

Kerekes Ferenc

B

FORD Focus

Szervo, klíma

3.790 HUF

13.

Kis-Tóth Imre

B

SKODA Fabia

3.790 HUF

14.

Kocsis Csaba

B

OPEL MERIVA

Szervo, Klíma

3.790 HUF

15. Kocsis Sándor B FIAT Stilo Szervo, Klíma 3.790 HUF

16.

Kuhn Gábor

B

MAZDA 3

Szervo, Klíma

3.790 HUF

17.

Mészáros Dezső

B

Toyota Yaris

Szervo, Klíma

3.790 HUF

18.

Meszlényi István

B

FORD FOCUS (Új)

Szervo, klíma

3.790 HUF

19.

Pataki Bálint 

B

TOYOTA Auris (Új)

Szervo, Klíma

3.790 HUF

20. Pataki István B OPEL Meriva (Új) Szervo, Klíma, Navi 3.790 HUF
21. Papp Éva B VW POLO Szervo, klíma 3.790 HUF

22.

Savanya Antal

B

FIAT Punto

Szervo, Klíma

3.790 HUF

23.

Szabó Zsolt

B

TOYOTA Yaris D-4D

Szervo, Klíma

3.790 HUF

24.

Toldi Gábor

B

RENAULT Mégane

Szervo, Klíma

3.790 HUF

    „B” kategóriás autópálya gyakorlás óradíja (nem tartalmazza a pályahasználati díjat!)

3.790 HUF

A pótóra óra díja megegyezik a mindenkor érvényes óradíj összegével, külön igénylést nem igényel. Szükségességéről, és a mennyiségéről az oktatóval kell egyeztetni.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése:

- bukósisak (szemüveg a sisak kialakításától függően)

- protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki és kesztyű

- magas szárú zárt cipő vagy csizma

Az oktatás és vizsga során kötelező felszerelések közül protektoros nadrágot, dzsekit és kesztyűt bérleti díj ellenében az oktatótól lehet bérelni.

11. A TANULÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ ESETÉN A HASZNÁLAT FELTÉTELEI

 • A tanulók felkészítésében Iskolánk - a tanulóval kötött külön megállapodás alapján - közreműködik. úgy is, hogy a tanuló a saját járművével gyakorol. Ebben az esetben is meg kell felelni az oktató járműnek a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá az oktató járműnek érvényes CASCO biztosítással is rendelkeznie kell.
 • Az átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A gyakorlati oktató ebben az esetben a tanuló lakására, ill. a tanuló által megjelölt telephelyen kezdi és fejezi be az oktatást.
 • Az oktatási díj „AM” és „A/1” kategóriákban 4.200 Ft/óra, „A2” és „A” kategóriákban 4.200 Ft/óra, a jármű oktatás helyszínére szállításáról a tanuló gondoskodik. „B” kategóriában minimum 3.790 Ft/óra amely tartalmazza a kiszállás költségét is.

12. A HIÁNYZÁS PÓTLÁSA, ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI

 • A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell! Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
 • Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Elegendő, ha a jelölt a másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz, ezt a tényt az Iskolavezető a Hatóság felé jelzi, és adminisztrálja (Ez ügyben érdeklődjön ügyfélfogadónkban).
 • A gyakorlati vezetés esetében is a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg úgy, az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor a táblázat szerinti oktatói óradíjat kell megfizetni.

13. TANFOLYAMDÍJAK

„AM” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

16 óra

19.200 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

4 óra

16.800 Ft

16.800 Ft

Forgalom - gyakorlat

6 óra

25.200 Ft

25.200 Ft

Országút - gyakorlat

nincsen

-

-

Éjszaka - gyakorlat

nincsen

-

-

Összesen:

61.200 Ft

51.900 Ft

„A1” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

22 óra

36.000 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

6 óra

25.200 Ft

25.200 Ft

Forgalom - gyakorlat

8 óra

33.600 Ft

33.600 Ft

Országút - gyakorlat

2 óra

8.400 Ft

8.400 Ft

Éjszaka - gyakorlat

nincsen

-

-

Összesen:

103.200 Ft

77.300 Ft

„A2” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

22 óra

36.000 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

6 óra

25.200 Ft

25.200 Ft

Forgalom - gyakorlat

10 óra

42.000 Ft

42.000 Ft

Országút - gyakorlat

2 óra

8.400 Ft

8.400 Ft

Éjszaka - gyakorlat

nincsen

-

-

Összesen:

111.600 Ft

85.500 Ft

„A” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

22 óra

36.000 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

10 óra

42.000 Ft

42.000 Ft

Forgalom - gyakorlat

11 óra

46.200 Ft

46.200 Ft

Országút - gyakorlat

5 óra

21.000 Ft

21.000 Ft

Éjszaka - gyakorlat

nincsen

-

-

Összesen:

145.200 Ft

119.100 Ft

„B” kategória tanfolyamdíjai

Kötelező óraszám

Normál díj:

Akciós díj:

Elméleti tanfolyam

32 óra

32.000 Ft

9.900 Ft

Járműkezelés - gyakorlat

9 óra

34.110 Ft

34.110 Ft

Forgalom - gyakorlat

14 óra

53.060 Ft

53.060 Ft

Országút - gyakorlat

4 óra

15.160 Ft

15.160 Ft

Éjszaka - gyakorlat

2 óra

7.580 Ft

7.580 Ft

Összesen:

141.910 Ft

119.810 Ft

A „B” kategóriás gyakorlati óradíjak a legalacsonyabb óradíjjal (3.790 Ft) kerültek kiszámításra. A magasabb óradíjjal dolgozó oktatóinknál a költségek arányosan emelkednek!


Akciós díjaink csak a teljes képzési szolgáltatás igénybe vétele esetén értendőek!

Alapoktatásnál (AM/A1/A2/A/B kat.), és a járműkezelői vizsgára való felkészüléshez pályahasználati díjat kell fizetni. Ez B kat. esetében 6.000 Ft, motoros kategóriánál 3.000 Ft. Ezek az összegek korlátlan pályahasználatra jogosítja a tanulót.(oktatóval!)

A sikeres elméleti vizsgát követően a második részletet esedékes fizetni. Tandíjbefizetés átutalással, vagy készpénzzel, bankkártyával a helyszínen iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.

TANDÍJ: a rendeletben meghatározott elméleti óraszámokra valamint a vezetési órákra a fenti táblázatban leírt összegek vonatkoznak. Az aktuális akciós engedmények összegét a vastagon szedett táblázat tartalmazza!


Az estleges akcióban a kedvezmények a meghirdetett határidőig vagy tanfolyam kezdési időpontjától négy hónapig vehetők igénybe.

14. E-LEARNING TANFOLYAMOK, ÉS DÍJAK

Tanfolyam megnevezése

Hozzáférési idő (óra/nap)

Tanfolyam díja

Pótóra díja

90 napos képzés

„A” kategóriás képzés (24 év)

60/90

14.900 Ft

4.900 Ft

„A1” kategóriás képzés

„A2” kategóriás képzés

„B” kategóriás képzés

180 napos képzés

„A” kategóriás képzés (24 év)

75/180

15.800 Ft

4.900 Ft

„A1” kategóriás képzés

„A2” kategóriás képzés

„B” kategóriás képzés

365 napos képzés

„A” kategóriás képzés (24 év)

90/365

18.900 Ft

4.900 Ft

Tanfolyam megnevezése

Hozzáférési idő

Tanfolyam díja

Pótóra

90 napos hozzáférés

AM kategóriás képzés

60/90

9.900 Ft

4.900 Ft

180 napos hozzáférés

75/180

10.300 Ft

4.900 Ft

365 napos hozzáférés

90/365

11.700 Ft

4.900 Ft

Motoros kategóriából – motoros kategória

Tanfolyam megnevezése

Hozzáférési idő (óra/nap)

Tanfolyam díja

Pótóra

90 napos képzés

„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl

60/90

11.900 Ft

4.900 Ft

„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl

„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl

„A1” kat. érvényes „B” kategóriával

„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl

180 napos képzés

„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl

75/180

12.500 Ft

4.900 Ft

„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl

„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl

„A1” kat. érvényes „B” kategóriával

„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl

365 napos képzés

„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl

90/365

14.600 Ft

4.900 Ft

„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl

„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl

„A1” kat. érvényes „B” kategóriával

„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl

18.900 Ft

4.900 Ft

15. AZ EGYES TANTÁRGYAK HALLGATÁSA ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI

a) Az iskolavezető mentesítheti azt a ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Akit a fenti módon az iskolavezető mentesített, azt kérésére, a Csm-i Korm. Hiv. Közl. Felügyelőség mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól. (Ebben az esetben csatolni kell a mentesítés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát.)

 1. A mozgáskorlátozott, és a siket ügyfelet a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesítheti. A siket személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a közlekedési hatóság által kirendelt Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni. A mentesített ügyfél felkészítésében Iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján - kérésre - közreműködik.
 2. A magyar nyelvet nem beszélő személy elméleti vizsgájához a közlekedési hatóság arra alkalmas személyt jelöl ki tolmácsolási feladatra (Angol, német és román nyelven a vizsgázni számítógépen is van lehetőség). A SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságra való tekintet nélkül választhat. A tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében sem követelmény, hogy a vizsgázó az állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázzon, hanem a jelentkezési lapon, általa megjelölt módon vizsgázhat.
 3. A Csm-i Korm. Hiv. Közl. Felügyelősége mentesíti a közúti járművezetői elsősegélynyújtó tanfolyam vizsgán való részvétel alól azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. (lásd. 6. pont)

16. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI, IRATTÁROZÁS

a) A tanulónak joga van másik iskolához való távozásra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést (Képzési Szerződés) egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak anyagi vonzata is van (Lásd 26. Egyebek/3.). Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon írásban, három példányban kell beadni. A formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki.

b) Annak az ügyfélnek, akinek tandíjtartozása van, áthelyezési kérelmét a pénzügyi tartozás rendezése után intézzük. Minden más esetben 3 munkanapon belül intézkedünk.

c) A képzést befejező és az iskolától távozó tanuló anyagát irattárazzuk. Szintén irattárazzuk az anyagot, ha a sikeres KRESZ vizsgától számítva két év eltelt.(Az összes képzéssel kapcsolatos anyagot 5 évig archiváljuk)


17. AZ OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME

 • Elméleti oktatás: Szeged, Gutenberg u. 25-27.
 • Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Gutenberg 29. szám előtti utcai parkolók, ill. az oktatóval egyeztetett helyen.
 • Tanpálya: SEVER áruház mögött, a Csillag Autósiskola tanpályája
   

18. A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE, CÍME ÉS TELEFONSZÁMA

Csm.-i Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 5. Központi tel: 62/591-520, www.csmkh.hu

A vizsgázó a vizsga alkalmával személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, 14 életév alatt pedig érvényes diákigazolvánnyal igazolhatja.

19. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Joga van az ügyfélnek:

a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

b) A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.

c) A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról igazolást kérni.(kivéve az elkezdett elméleti oktatás díját)

d) Az elméleti tanfolyamon a tanuló mulasztását ingyenesen pótolni.

e) Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni, (vizsga előtt, annak sikere érdekében).

f) Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.
g) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval ill. iskolavezetővel.

h) Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni.

i) Oktatócserét kérni.

j) Meghatározott módon (személyesen vagy telefonon 24 órával előbb) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.

k) Hiányozni a gyakorlati vezetésről, ill. nem megjelenni a vizsgákon, de ebben az esetben a felmerülő költségek (óradíj, vizsgadíj) a tanulót illetik

l) Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.

m) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

n) Képzőszervet váltani a fenti tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével lehetséges.

Az ügyfél kötelessége:

a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
e) A munkavédelmi előírásokat betartani.
f) A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni. (Akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. Ennek hiányában az óradíj felszámításra kerül.)
g) Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni.
h) A kötelezően a rendeletben előírt minimális órákról való hiányzásait pótolni.
i) A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)
j) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a "meg nem jelenés" díját megfizetni, vagy a hatóság által is elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.

A tanfolyamról kizárás

a) Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.
b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
c) A tanfolyami képzését egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után - az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével - sem jelentkezik.
d) Valótlan adatokat közöl, vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll).
d) A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga.
 

20. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től (7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez)

I. Életkori feltételek

 1. 14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére
 2. 16. életév a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
 3. 16. életév az „A1” és „B1” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére
 4. 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 5. 18. életév az „A2”(2015 jan.19 után), a „C1” és „BE” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 6. 20. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.
 7. 24. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.

II. Jártassági feltételek

 1. Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni,

a) aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, vagy annak

b) aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról.

 1. Az „A2” alkategóriájú vezetői engedélyek az „A1” alkategóriára is érvényesek.
 2. Az „A”, „B”, kategóriájú vezetői engedélyek érvényesek az „A1”, „A2”, „B1”, alkategóriára is.

A magyar vezetői engedélyen nem kerül feltüntetésre, hogy a vezetői engedély jogosítottja a fenti járművek vezetésére jogosult.

 1. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.

A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke (8. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez)

01 Látásképesség korrekciója és/vagy védelme

01. 01. szemüveg

01. 02. kontaktlencse/kontaktlencsék

01. 03. védőszemüveg

01. 04. homályos lencse

01. 05. szemtakaró

01. 06. szemüveg vagy kontaktlencse
Fontos! Szemüveggel vagy kontakt lencsével vezető tanulók a vezetés és a vizsga alkalmával tartalék szemüveget tartsanak maguknál!!!

21. A HATÁLYOS VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA

Kategória

Elméleti vizsgadíj

Járműkezelési vizsgadíj

Forgalmi
vizsgadíj

Vizsgadíjak
összesen

Rendelkezésre állásdíja Ft.

AM

4.600

3.600

3.600

11.800

4.200

"A1"

4.600

4.700

11.000

20.300

4.200

"A2" "A1"2éventúl

4.600

4.700

11.000

20.300

4.200

"A2”

4.600

4.700

11.000

20.300

4.200

"A" (A2-vel 2 éven túl)

4.600

4.700

11.000

20.300

4.200

"A"

4.600

4.700

11.000

20.300

4.200

"B"

4.600

-

11.000

15.600

3.790

„B/A1”

4.600

4.700

11.000

20.300

5.000

A Vizsgadíj befizetése átutalással, bankkártyával vagy készpénzzel kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges. Az elméleti pótvizsgadíj befizetése a Csm.-i korm.Hiv. Közl. Felügyelőség pénztárába (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. Központi tel.: 62/592-970) is lehetséges, ill. a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt is.

22. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FONTOSABB ELŐÍRÁSOK. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ, A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.


Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).

Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem vonatkoznak a fentiek.

23. EGYEBEK

 1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatás díját kell érteni (ami a sikeres forgalmi vizsgával zárul) még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.
 2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget!
 3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg (Képzési Szerződés), mely a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett kedvezmények az elméleti képzésre és egyéb járulékos költségekre vonatkoznak.  A részleges szolgáltatást (pl. a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó) igénybe vevő tanulókra a jelen „Tájékoztató”-ban közölt nem akciós résztandíjak vonatkoznak.
 4. A befizetést bizonyító számlát gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre az oktatónak be kell mutatni. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.
 5. Részletfizetés. Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább 10 vezetési óra.
 6. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan- és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.
 7. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, nem is téríthető vissza.
 8. A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj ügyintézési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon és oktató, ill. kocsi típusonként megegyező áron teljesítjük.(A pótórák költsége megegyezik az alapórákéval.)  
 9. Más képzőszervhez távozáskor a már befizetett tandíj fennmaradó részét visszafizetjük az ügyintézési költség levonásával.
 10. Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20 %-a, ill. az 5.000 Forintot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetnie annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képzőszervhez.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk a „CSILLAG” Autósiskola valamennyi munkatársa nevében!

Szeged, 2017. január 1.

Pataki Bálint István
ügyvezető, iskolavezető
info@csillagautosiskola.hu

Pataki Gergely
kommunikációs munkatárs
marketing@csillagautosiskola.hu

​|Jogosítvány - Autósiskola - Szeged - Vezetői engedély - Forgalmi vizsga|